Welcome to Thai Nation News  หนังสือพิมพ์ไทยเนชั่นนิวส์ <<--- สาระ อิสระ คุณธรรม สร้างสรรค์สังคม.....Thai News Online, Thai News Station!!!

0

oooo

. Las Vegas WebCam

Thai NationTV ไทยทีวี 

 

 

ThaiTVnet Online!

หน้าหลัก Mian Page
ข่าวหน้าหนึ่ง News Page 1
บทบรรณาธิการ Editor

เปิดใจในฉบับ Open Mind

คนสานฝัน Dream-Home M

มุมสุขภาพ-Kate K Pichanee

ของฝากมิกา เอมมิกา Mica A

คนเมืองรถม้า อจ.กรรณิการ์

เลดี้คอนเนอร์ by Warapon

What's up LV : Math Cartee

ลาสเวกัสวาไรตี-Mathana

อีกมุมมอง ของ ทองพูน

โครงการในพระราชดำริ

คนสานฝั-Home B. ลุงโฮม

คุยเฟื่องการเมืองไทย

ใต้ร่มโพธิญาณ

วันนี้ที่แอลเอ Nuno Surasee

ธรรมะทายาท

ปล.ขอขอบคุณ

ที่นี่บริการฟรี Services

กองบรรณาธิการ Editor Staff

วิดีโอข่าว VDO News

Sponsors

Clips Video New>here

Best Links!

.

.
 

Sponsors

ThaiPepper Restaurant
Bangkok Market
Ocha Thai Cuisine
Lee's Electrics
Dr.Thongxay
Dr.Suhatthai
DentChic Dr.Noknoi
Lawyer Riza Athari
TJ Tax & Realtor
Jan Income Tax
Weera Thai Restaurant
Sun's Thai Beef Jerky
Sister Market
Laos Asia Market
Rai Arj's Handyman
Jarinthorn Law Office
INFOLIO Phone
H.E.L.O.
Kangen Water
Thai Massage
UNICITY
Mega PaoPao
Century 21
Nuno Photographer
 
 
 
 
 
 

0
 

Quick Search ค้นหาหัวข้อข่าวและคอลัมน์

บทความและรูปภาพที่ต้องการได้ที่นี่

จ่ายค่าโฆษณาในนสพ.ไทยเนชั่นยูเอสเอได้ที่นี่ Advertise Payment Here!
Advertise Prices
ไทยเนชั่นเสียงแห่งธรรมะ..สมเด็จพระพุฒาจารย์  

LIVE Thai Nation TV, รอรับชมทุกช่องของทีวีไทย 7/24 จากไทยเนชั่นทีวี! 

Miss Universe Thailand :: Mareeya Poonlertlarb

 
 
  Thank You Our Sponsors
  ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพระอุโบสถ วัดป่าพุทธยานันทาราม ลาสเวกัส GTV VDO Clip
 

โครงการในพระราชดำริ

ฉบับที่แล้วได้เล่าถึง สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ ที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่แสดงพันธุ์ปลาต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็นปลาทะเล แนวปะการัง และปลาที่มีรูปร่างแปลกๆ มีสีสันสวยงามต่างๆ
            หลังจากนั้น พวกสื่อสารมวลชนทั้งหมดจากลอส แอนเจลิส ก็ได้เข้ารับประทานอาหารกลางวันกันที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน ซึ่งทางศูนย์ฯ เป็นผู้จัดการต้อนรับ และเป็นเจ้าภาพอาหารกลางวันมื้อนั้น เป็นกุ้ง หอย ปู ปลา ต่างๆ ขอบอกว่าอร่อยมากเลยค่ะ เนื้อหวาน เพราะสดจากทะเลนั่นเองค่ะ หลังจากอิ่มหนำสำราญกันแล้ว คณะสื่อสารมวลชนจากลอส แอนเจลิส ก็เคลื่อนขบวนกันไปชมศูนย์อัญมณี จังหวัดจันทบุรี

ท่านคงจะเคยได้ยินมาแล้วว่า จังหวัด จันทบุรี ได้ชื่อว่าเป็น นครแห่งอัญมณี จังหวัดจันทบุรี เป็นเมืองอุตสาหกรรมต้นน้ำ ที่มีชื่อเสียง ทั้งฝีมือ และภูมิปัญญา เมื่อปี พ.ศ.2549 สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย มีมูลค่าถึง 138,992 ล้านบาท

เคยมีเรื่องเล่าต่อๆ กันมาว่า มีครอบครัวชาวนาผู้บุกเบิกที่ดินแถวอำเภอหนองบอน นาวง อันเป็นแหล่งการค้นพบ พลอยแดงแห่งแรกในประเทศไทย จากนั้นเป็นต้นมา พลอยแดง หรือ ทับทิมสยาม ก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก เพราะคุณภาพอันโดดเด่น สีแดงสดใส มีประกายงดงามยิ่งหลังจากเจียระไนแล้ว นอกจากพลอยแดง ยังมี พลอยเขียวส่อง บุษราคัม พลอยสตาร์ และไพลิน หลังจากที่ชื่อทับทิมสยาม เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติทั่วไป ก็เริ่มมีนักธุรกิจจากทั่วโลกเข้ามาติดต่อ ซื้อขายพลอย ที่จันทบุรีกันมากขึ้น ทุกวันนี้ ทรัพยากรธรรมชาติของจันทบุรีได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา วัตถุดิบใต้ดินก็เริ่มร่อยหรอลงไป แต่ความรู้และประสบการณ์ กลับเพิ่มพูนยากที่ใครจะตามทัน ก็ได้อาศัยประสบการณ์ที่สั่งสมมา แสวงหาวัตถุดิบจากทุกมุมโลก (พลอยก้อน) ถ่ายเทมาที่จังหวัดจันทบุรี

ยุทธศาสตร์อัญมณีของจังหวัดจันทบุรี เป็นการบริหารจัดการแบบบูรณาการ มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการอัญมณีและเครื่องประดับมีศูนย์ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำ และประสานงานหน่วยงานต่างๆ ห้องปฏิบัติการ (lab) มีพิพิธภัณฑ์อัญมณี มีคณะกรรมการบริหาร กำหนดนโยบายและกำกับ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

มีการสำรวจหาแหล่งวัตถุดิบ และคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

ผ่อนคลายกฎระเบียบให้คนต่างชาติ นำพลอยก้อนเข้ามาโดยสะดวก

กำหนดมาตรฐานพลอยให้เป็นที่ยอมรับ ในระดับสากล

จัดตั้งศูนย์วิเคราะห์ และพัฒนาอัญมณี และเครื่องประดับ

สนับสนุนให้มีการออกใบรับรองการซื้อขาย

การพัฒนาบุคลากร

อบรมบ่มเพาะผู้ประกอบการเดิม หรือทายาท และรายใหม่

ส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย ให้มีความแข็งแรง

เพิ่มศักยภาพการสื่อสาร และเจรจาธุรกิจ

ส่งเสริมให้มีการจัดการธุรกิจที่มีความคุ้มครอง และเป็นธรรม

เสริมสร้างทักษะ และฝีมือแรงงาน

ขยายแรงงานฝีมือ ไปสู่ภาคอื่นๆ เช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทางด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์

ส่งเสริมการพัฒนาตลาดสู่ตลาดโลก

ร่วมงานแสดงสินค้า ในระดับนานาชาติ

- ส่งเสริมให้ผู้นำในวงการเครื่องประดับโลก ใช้พลอยมากขึ้น

ส่งเสริมช่องทางการตลาดใหม่ๆ เช่น e-commerce

ส่งเสริมให้จัดตั้งธนาคารอัญมณี (Gem Bank)

จัดตั้งศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ

การเสริมสร้างบรรยากาศการซื้อขาย

ปรับปรุงระเบียบกฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าอัญมณี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารวมกันให้บริการ ณ ศูนย์บริหารจัดการอัญมณี

ขึ้นทะเบียน คนเดินพลอย (Broker) เพื่อป้องกันการหลอกลวง

จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราว ร้องเรียน

ภาพรวมของปัญหาและอุปสรรค

โครงการต่างๆ ขาดความต่อเนื่อง

ขาดการบูรณาการการพัฒนาอย่างเป็นระบบ

ผู้ประกอบการยังขาดธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ

ผู้มีส่วนได้เสียใน Cluster ยังไม่เห็นประโยชน์ ไม่ให้ความสำคัญ

นายพนัส แก้วสาย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ได้เสนอ ครม. เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ 50 ล้านบาท โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการอัญมณีจังหวัดจันทบุรี และได้เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549

ประโยชน์ของการใช้พื้นที่ในอาคาร Master Plan

เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ (Gems Center)

เป็นศูนย์แสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ (Gems Pavilion)

- เป็นศูนย์ซื้อขายอัญมณี (Gems Exchange)

เป็นศูนย์วิเคราะห์และพัฒนาอัญมณี (Gems lab)

ธนาคารและศูนย์รับฝากอัญมณี (Gems bank)

- พิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ (Gems Museum)

ทั้งหมดนี่คือที่มาของ ศูนย์อัญมณี ของจังหวัดจันทบุรี ผู้เขียนมีรูปบางส่วนมาฝากให้ได้ชมกันด้วย

 

 

 
 
 
Click for Bangkok, Thailandt
Bangkok
Click for Sydney, New South Wales Forecast
Sydney, AU
Click for London, United Kingdom Forecast
London, UK
Click for Los Angeles, California Forecast
Los Angeles
 
---

 

 

  Copyrights 2006-2018 Thai Nation Media Group, LLC. All Rights Reserved.

 

www.thainationusa.com

 

Powered by ThaiTVnet 1999- 2018 Thai Nation Media Group, LLC.